Success

Tel : 02-807-4594

ความสำเร็จศิษย์เก่า

นาย ธนาธิป ประชุมชัย [เอ็ก]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ธนาธิป ประชุมชัย

ชื่อเล่น : เอ็ก
สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์
ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์
คติ : ประวัติศาสตร์ไม่มีวันซ้ำรอย
นาย กฤษดา จั่นถลา [น้าเหงี่ยม]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย กฤษดา จั่นถลา

ชื่อเล่น : น้าเหงี่ยม
สถานที่ทำงาน : บริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่ง : IT Service
คติ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะอาจไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเรา
นาย นิติธร แสงทอง
Image

ชื่อ - สกุล : นาย นิติธร แสงทอง

ชื่อเล่น : -
สถานที่ทำงาน : บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการไอทีและการตลาด
คติ : ท้อแต่ไม่ถอย
นาย ศุภชัย มะเขือเทศ [เอ็ก]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ศุภชัย มะเขือเทศ

ชื่อเล่น : เอ็ก
สถานที่ทำงาน : บริษัท ไวต้าฟู๊ด แฟคทอรี่ จำกัด
ตำแหน่ง : IT support
คติ : จงอดทนต่อสิ่งเลวร้ายที่เกิดกับเรา เมื่อผ่านไปได้มันจะเป็นเรื่องที่เล็กสำหรับเรา
นาย ภรัณยู อิทธิสอาด [โอม]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ภรัณยู อิทธิสอาด

ชื่อเล่น : โอม
สถานที่ทำงาน : บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด
ตำแหน่ง : Senior Administrator
คติ : มุ่งหวัง ตั้งใจ ทำให้สำเร็จ
นาย ทวีฤทธิ์ จันทร์เศษ [โจ้]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ทวีฤทธิ์ จันทร์เศษ

ชื่อเล่น : โจ้
สถานที่ทำงาน : บริษัท เจโนไซส์ จำกัด
ตำแหน่ง : Android Dev
คติ : ทำทุกอย่างให้เต็มความสามารถ
น.ส. สุชัญญา นิ่มนวล [ดรีม]
Image

ชื่อ - สกุล : น.ส. สุชัญญา นิ่มนวล

ชื่อเล่น : ดรีม
สถานที่ทำงาน : บจก. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช
ตำแหน่ง : Programmer (JAVA Dev)
คติ : อย่าพูดว่าหมดหวัง ถ้ายังไม่พยายาม
นาย ธเนศ มีสวนทอง
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ธเนศ มีสวนทอง

ชื่อเล่น : -
สถานที่ทำงาน : บริษัท CpRetailink จำกัด
ตำแหน่ง : Data Center Operator
คติ : คิดก่อนทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด
นาย ชนากร ชัยพิบูลย์
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ชนากร ชัยพิบูลย์

ชื่อเล่น : -
สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จำกัด
ตำแหน่ง : WEB Design and Development
คติ : เต็มที่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่
นาย พลพงษ์ บุณยายน [แนท]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย พลพงษ์ บุณยายน

ชื่อเล่น : แนท
สถานที่ทำงาน : บริษัท fissent จำกัด
ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์
คติ : ชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมแพ้
น.ส. พิมพ์ศิริ ทองคำ [ทราย]
Image

ชื่อ - สกุล : น.ส. พิมพ์ศิริ ทองคำ

ชื่อเล่น : ทราย
สถานที่ทำงาน : Thai ORIX Leasing Co.,Ltd
ตำแหน่ง : Programmer
คติ : รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา
นาย ปริตต์ เซี่ยงวงษ์
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ปริตต์ เซี่ยงวงษ์

ชื่อเล่น : -
สถานที่ทำงาน : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง : -
คติ : พรุ่งนี้จะดีได้ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
นาย วิษณุ แสงสียา
Image

ชื่อ - สกุล : นาย วิษณุ แสงสียา

ชื่อเล่น : -
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
ตำแหน่ง : Programmer
คติ : มนุษย์แท้จริงแล้วไม่ได้โตด้วยอาหาร แต่โตได้ด้วยความลำบาก
นาย วิริยะ อาจทรัพย์ [ท็อป]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย วิริยะ อาจทรัพย์

ชื่อเล่น : ท็อป
สถานที่ทำงาน : TVmunk Co..Ltd
ตำแหน่ง : Editor
คติ : ตัดกระดาษต้องใช้กรรไกร .แต่ตัดใจต้องใช้เวลา
นาย ปริวัฒน์ แดงภูมิ
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ปริวัฒน์ แดงภูมิ

ชื่อเล่น : -
สถานที่ทำงาน : Edp Electroinc Company Limited
ตำแหน่ง : Programmer
คติ : กระบี่อยู่ที่ใจ แค่ไม้ไผ่ก้อไร้เทียมทาน
นาย ผดุงกิจ สุขทวี
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ผดุงกิจ สุขทวี

ชื่อเล่น : -
สถานที่ทำงาน : pp-ontime
ตำแหน่ง : Software Engineer
คติ : พรสวรรค์หรือจะสำคัญเท่าพรแสวง
นาย อภินันท์ อนุอัน
Image

ชื่อ - สกุล : นาย อภินันท์ อนุอัน

ชื่อเล่น : -
สถานที่ทำงาน : บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค
ตำแหน่ง : Programmer
คติ : ตนคือที่พึ่งแห่งตน
น.ส. กมลวัทน์ ศิวะกุลรังสรรค์ [น้ำมล]
Image

ชื่อ - สกุล : น.ส. กมลวัทน์ ศิวะกุลรังสรรค์

ชื่อเล่น : น้ำมล
สถานที่ทำงาน : Thaiworld import & export co.ltd
ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์
คติ : ชีวิตก็เหมือนบทเรียน ต้องใช้ชีวิต จึงจะเข้าใจ
นาย ธนาธร หอมทิพย์ [นิว]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ธนาธร หอมทิพย์

ชื่อเล่น : นิว
สถานที่ทำงาน : บริษัท MFEC Public Company Limited
ตำแหน่ง : Backend Consultant
คติ : ไม่ถึงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน
นาย สุริยา ช้อยชด
Image

ชื่อ - สกุล : นาย สุริยา ช้อยชด

ชื่อเล่น : -
สถานที่ทำงาน : บริษัท เดอะดอลลาร์ไซน์ จำกัด
ตำแหน่ง : Web Developer
คติ : ทำแล้วเสียใจ ยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ
นาย พงศธร สายสุวรรณ [อาม]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย พงศธร สายสุวรรณ

ชื่อเล่น : อาม
สถานที่ทำงาน : Thai Name Server Co.,td
ตำแหน่ง : IT Monitoring Officer
คติ : ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ แล้วชีวิตจะมีความสุข
นาย ศรายุทธ ดาทอง [เอม]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ศรายุทธ ดาทอง

ชื่อเล่น : เอม
สถานที่ทำงาน : บริษัท Advanced Research Group จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : Programmer
คติ : ตัวอย่างที่ดี...มีค่ากว่าคำสอน
นาย อภิพัฒน์ จุติศิริพัฒน์ [ปาร์ค]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย อภิพัฒน์ จุติศิริพัฒน์

ชื่อเล่น : ปาร์ค
สถานที่ทำงาน : บริษัท Business Online จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : JAVA Developer
คติ : เพื่อนกิน เพื่อนกัน เพื่อนกินไม่ทัน เพื่อนกันเอาไปกิน
นาย ทัศนพล กิจศิริ [อาร์ท]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ทัศนพล กิจศิริ

ชื่อเล่น : อาร์ท
สถานที่ทำงาน : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : Programmer
คติ : ทำคืนนี้ให้ดีที่สุด และอย่าหยุดถ้าไม่ถึงจุดสุดยอด
นาย ธีรพงศ์ ภักดีคุณากร [บอส]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ธีรพงศ์ ภักดีคุณากร

ชื่อเล่น : บอส
สถานที่ทำงาน : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : Programmer
คติ : สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร
นาย ชัยวัฒน์ ว่องวงศ์อารี [แจ็ค]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ชัยวัฒน์ ว่องวงศ์อารี

ชื่อเล่น : -แจ็ค
สถานที่ทำงาน : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)
ตำแหน่ง : ACC Fibre Technic
คติ : อย่ามีหัว..ไว้ให้แค่ผมขึ้น
นาย ธีรภาพ เจริญวสุทรัพย์ [เบนซ์]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ธีรภาพ เจริญวสุทรัพย์

ชื่อเล่น : เบนซ์
สถานที่ทำงาน : K&O Systems and Consulting Co.,Ltd
ตำแหน่ง : Developer
คติ : คนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิด คบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผล
นาย ฐนพล จันทกลัด [เต้ย]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ฐนพล จันทกลัด

ชื่อเล่น : เต้ย
สถานที่ทำงาน : Anywhere 2 go Co., Ltd.
ตำแหน่ง : Android Developer
คติ : อนาคต เราไม่รู้
น.ส. ภคนันท์รัชย์ เชื้อสกล [แจน]
Image

ชื่อ - สกุล : น.ส. ภคนันท์รัชย์. เชื้อสกล

ชื่อเล่น : แจน
สถานที่ทำงาน : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก(มหาวิทยาลัย มหิดล)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คติ : ไปให้สุด...แล้วหยุดแค่คำว่าพอ...
นาย ธนิตศักดิ์ อรัญศักดิ์ชัย [เคี้ยง]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ธนิตศักดิ์ อรัญศักดิ์ชัย

ชื่อเล่น : เคี้ยง
สถานที่ทำงาน : บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : Programmer
คติ : กิจกรรมต้องดี เรียนต้องเด่น
นาย สิทธิชัย ยองใย [ป๊อป]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย สิทธิชัย ยองใย

ชื่อเล่น : ป๊อป
สถานที่ทำงาน : Feyverly Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : System Administrator
คติ : ความพยามครั้งที่ 100 ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำ
นาย พูนศักดิ์ มั่งมี [เป้]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย พูนศักดิ์ มั่งมี

ชื่อเล่น : เป้
สถานที่ทำงาน : บริษัท จับจ่าย คอเปอเรชั่น
ตำแหน่ง : IT support
คติ : อนาคตไม่ไกล ไปให้ถึง
นาย ปรัชญา จารุวณิชกุล [ป็อบ]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ปรัชญา จารุวณิชกุล

ชื่อเล่น : ป็อบ
สถานที่ทำงาน : บริษัท Gosoft (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่ง : Software Engineer
คติ : ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
นาย พงษ์เทพ ก้องวิวัฒน์พงศ์ [ท็อป]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย พงษ์เทพ ก้องวิวัฒน์พงศ์

ชื่อเล่น : ท็อป
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : Programmer Mobile Application
คติ : ความพ่ายแพ้ในวันนี้ คือบทเรียนที่ดีในวันหน้า
นาย วิวัฒน์ สุขน้อย [โย]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย วิวัฒน์ สุขน้อย

ชื่อเล่น : โย
สถานที่ทำงาน : บริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่ง : Infra solution
คติ : อดีต คือความฝัน ปัจจุบัน คือความจริง อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน
นาย ณัฐชา ราชปี [แชมป์]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ณัฐชา ราชปี

ชื่อเล่น : แชมป์
สถานที่ทำงาน : บริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ เมเนจเม้นท์
ตำแหน่ง : Infra solution
คติ : ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
นาย ทรงศักดิ์ เหมือนปิ๋ว [ต้น]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ทรงศักดิ์ เหมือนปิ๋ว

ชื่อเล่น : ต้น
สถานที่ทำงาน : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์
คติ : อย่าคิดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ
นาย วินิตย์ ประสพผล [หนึ่ง]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย วินิตย์ ประสพผล

ชื่อเล่น : หนึ่ง
สถานที่ทำงาน : บริษัท Saitech จำกัด
ตำแหน่ง : Software Tester
คติ : ความพยายามคือหนทางแห่งความสำเร็จ
นาย จักรกฤช งามเจริญ [ไมค์]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย จักรกฤช งามเจริญ

ชื่อเล่น : ไมค์
สถานที่ทำงาน : บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด
ตำแหน่ง : IT Support
คติ : ยิ้มเข้าไว้กำลังใจจะตามมา
นาย ปิยะพงษ์ พุทธประมวล [หนึ่ง]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ปิยะพงษ์ พุทธประมวล

ชื่อเล่น : หนึ่ง
สถานที่ทำงาน : AIS
ตำแหน่ง : Programmer
คติ : ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากการเริ่มต้น
นาย สรวิชญ์ วิโรจน์ปัญญา
Image

ชื่อ - สกุล : นาย สรวิชญ์ วิโรจน์ปัญญา

ชื่อเล่น : -
สถานที่ทำงาน : บริษัท intersia foods co.ltd
ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์
คติ : อย่ากลัวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง มีความกตัญญู ย่อมประสบความสำเร็จ
น.ส. ศุภจิรา สืบนาค [ศรีปอ]
Image

ชื่อ - สกุล : น.ส. ศุภจิรา สืบนาค

ชื่อเล่น : ศรีปอ
สถานที่ทำงาน : บริษัท สิทธรัตน์ แก๊ส จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
คติ : หนึ่งครั้งที่ผิดพลาด คือฉลาดอีกหนึ่งเรื่อง
นาย ทองจันทร์ ดรุนิกร
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ทองจันทร์ ดรุนิกร

ชื่อเล่น : -
สถานที่ทำงาน : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง : -
คติ : อุปสรรค คือแรงกดันนำไปสู่ความสำเร็จ
นาย ณัฐพัชร พิมลจิรบูรณ์
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ณัฐพัชร พิมลจิรบูรณ์

ชื่อเล่น : -
สถานที่ทำงาน : บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล(ไทย) จำกัด
ตำแหน่ง : IT Support
คติ : ถ้าคนเราไม่ปล่อยวางอดีต ก็จะไม่รู้จักอนาคต
นาย จิระศักดิ์ ใจกำแหง [อิฐ]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย จิระศักดิ์ ใจกำแหง

ชื่อเล่น : อิฐ
สถานที่ทำงาน : Thai World Import & Export Co., Ltd.
ตำแหน่ง : Programmer
คติ : รักแท้ต้องแย่งชิง..รักจริงต้องปล่อยไป
นาย ปฐมพงศ์ เกียรติสุขโข
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ปฐมพงศ์ เกียรติสุขโข

ชื่อเล่น : -
สถานที่ทำงาน : บริษัท เจ เค เอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : Synchronizetion
คติ : ทำแล้วเสียใจยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ
นาย ชาญชัย สีเทา
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ชาญชัย สีเทา

ชื่อเล่น : -
สถานที่ทำงาน : บริษัท Kerry Express Thailand
ตำแหน่ง : Programmer
คติ : พอใจเท่าที่มี...ยินดีเท่าที่ได้
นาย นันทพล จุลวรรคนานนท์ [บิว]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย นันทพล จุลวรรคนานนท์

ชื่อเล่น : บิว
สถานที่ทำงาน : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
ตำแหน่ง : Customer Service
คติ : อย่าได้ยอมแพ้ แม้จะล้มสักกี่ครั้ง…
นาย พงศ์พัฒน์.รัตนาพูนพงศ์ [ต้อม]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย พงศ์พัฒน์.รัตนาพูนพงศ์

ชื่อเล่น : ต้อม
สถานที่ทำงาน : บริษัทไวตาฟู๊ต 1989
ตำแหน่ง : Programmer
คติ : โลกนี้ไม่มีคำว่าสายเกิน
นาย วิศว ธีระมานะสินธุ์ [ที]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย วิศว ธีระมานะสินธุ์

ชื่อเล่น : ที
สถานที่ทำงาน : บริษัท เทคสเปซ จำกัด
ตำแหน่ง : IT Specialist
คติ : คิดทำการใหญ่ อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อย
นาย บุญยฤทธิ์ รุ่งเรือง [บอส]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย บุญยฤทธิ์ รุ่งเรือง

ชื่อเล่น : บอส
สถานที่ทำงาน : Yip In Tsoi & Co., Ltd. (ยิบ อิน ซอย)
ตำแหน่ง : Service Engineer
คติ : สิ่งที่เปลี่ยนง่ายที่สุดคือ ใจคน
น.ส. กรวิกา ดีบุก [แพ็ค]
Image

ชื่อ - สกุล : น.ส. กรวิกา ดีบุก

ชื่อเล่น : แพ็ค
สถานที่ทำงาน : บริษัท ดับเบิ้ลเอ็มเทคโนโลยีแมเนจเม้น จำกัด
ตำแหน่ง : Helpdesk Support
คติ : เรื่องปลง ๆ พูดง่าย แต่ทำยาก
นาย นิติพงศ์ แสงศิริ [เปอร์]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย นิติพงศ์ แสงศิริ

ชื่อเล่น : เปอร์
สถานที่ทำงาน : บริษัท ชัยชนะ ไอที จำกัด
ตำแหน่ง : Web Programmer
คติ : ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
นาย ธนวรรธน์ กมลรัตน์มงคล [ปาร์ม]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ธนวรรธน์ กมลรัตน์มงคล

ชื่อเล่น : ปาร์ม
สถานที่ทำงาน : บริษัท Business Online จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : JAVA Developer
คติ : สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ "การที่คนดีนิ่งดูดาย"
นาย เกรียงศักดิ์ เชื่อมสมบัติ [เกรียง]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย เกรียงศักดิ์ เชื่อมสมบัติ

ชื่อเล่น : เกรียง
สถานที่ทำงาน : ศูนย์ IT มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตำแหน่ง : Programmer
คติ : ถ้าคนเราไม่ปล่อยวางอดีต ก็จะไม่รู้จักอนาคต
นาย มานิต ฉลภิญโญ [นิว]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย มานิต ฉลภิญโญ

ชื่อเล่น : นิว
สถานที่ทำงาน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : Android Developer
คติ : มาสาย กลับก่อน นอนกลางวัน มันส์กลางคืน
นาย นนทชัย. ใจหล้า [นนท์]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย นนทชัย. ใจหล้า

ชื่อเล่น : นนท์
สถานที่ทำงาน : S.T. Rubber Factory Co.,Ltd
ตำแหน่ง : Programmer
คติ : พอใจเท่าที่มี...ยินดีเท่าที่ได้
นาย พงษ์พิทักษ์ พรไธสง [ปอนด์]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย พงษ์พิทักษ์ พรไธสง

ชื่อเล่น : ปอนด์
สถานที่ทำงาน : บริษัท Silverlake Structured Services จำกัด
ตำแหน่ง : Programmer
คติ : ทำดี ย่อมได้ดี ทำอัปปรีย์ มันจะได้ดีได้ยังไง
นาย ธัญเทพ อาภรณ์แสงสว่าง [เจ]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ธัญเทพ อาภรณ์แสงสว่าง

ชื่อเล่น : เจ
สถานที่ทำงาน : K&O Systems and Consulting Co.,Ltd
ตำแหน่ง : Developer
คติ : หมากรุกจะเดินยังต้องคิด หมากชีวิตจะเดินโดยไม่คิดได้อย่างไร
นาย ยุทธปรัชญ์ ชาญณรงค์ [ฟิลด์]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย ยุทธปรัชญ์ ชาญณรงค์

ชื่อเล่น : ฟีลด์
สถานที่ทำงาน : Feyverly Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : Web Application Developer
คติ : ท้อได้ แต่อย่าถอย
นาย สรัล ชมเชย [รัน]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย สรัล ชมเชย

ชื่อเล่น : รัน
สถานที่ทำงาน : บริษัท TOT จำกัดมหาชน
ตำแหน่ง : Network admin and Communication data
คติ : เป็นคน IT อย่าหยุดค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับ IT
นาย เทวฤทธิ์ วงศ์จินา [โอม]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย เทวฤทธิ์ วงศ์จินา

ชื่อเล่น : โอม
สถานที่ทำงาน : บริษัท ทองไทยการทอ
ตำแหน่ง : C#.NET Programmer
คติ : หน้าตางั้นๆแต่ไลน์สั่นไม่หยุด
นาย สุทธิรักต์ ตาละลักษณ์ [เบส]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย สุทธิรักต์ ตาละลักษณ์

ชื่อเล่น : เบส
สถานที่ทำงาน : Feyverly Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : System Analyst
คติ : สุขใดไม่เท่าล้วงกระเป๋า แล้วเจอตังค์
นาย กฤษกร สุขุมเจริญวงศ์ [ออฟ]
Image

ชื่อ - สกุล : นาย กฤษกร สุขุมเจริญวงศ์

ชื่อเล่น : ออฟ
สถานที่ทำงาน : Feyverly Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : Web Application Developer
คติ : อ่อนโยน แต่อย่าอ่อนแอ