Computer Science

Tel : 02-807-4594

ผลงานนักศึกษา

ประเภทโปรเจค

 
Image

VR เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาท

สื่อการเรียนรู้ VR เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทนี้อยู่ในรูปแบบมุมมอง 3 มิติผ่านอุปกรณ์เสมือนจริง (Virtual Reality Device) และควบคุมการใช้งานสื่อการเรียนรู้ผ่านทางอุปกรณ์ควบคุมเสมือนจริง Oculus rift headset , touch controllers , Sensors(x2) ผู้ใช้สื่อการเรียนรู้จะได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามข้อแนะนำผ่านมุมมองเสมือนจริงด้วยอุปกรณ์ควบคุมเสมือนจริง เช่น การปลูกข้าว การปลูกผัก ผลไม้ การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น รวมถึงการลงมือปฏิบัติในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการเกษตร ว่าจะใช้อย่างไร และในสื่อการเรียนรู้นี้ยังมีการสอนการปลูกพืช ปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์

Image

Vozle Knight ตะลุยโลกคำศัพท์ไปกับฮัศวินโวเซิล

โครงการนี้จัดทำเพื่อให้ผู้เล่นที่สนใจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เรียนรู้หรือเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนโดยการนำเสนอผ่านรูปแบบของเกม 3 มิติ ซึ่งผู้เล่นจะต้องนำตัวอักษรมาประกอบเรียงกันเป็นคำที่มีความหมายเพื่อใช้ในการแก้ปริศนาในแต่ละส่วนของเกม โดยตัวอักษรที่ต้องนำมาเรียงนั้น สามารถหาได้จากในแผนที่ซึ่งอาจมีวางอยู่ทั่วไป หรือต้องกำจัดมอนสเตอร์เพื่อให้ได้ตัวอักษรมาหรือเป็นการแก้ปริศนาเล็กน้อยเพื่อให้ได้รักตัวอักษร และแบบอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ผู้เล่นเองจะต้องเรียนรู้ในการสังเกตุการณ์ที่นำตัวอักษรมาจากไหน และนำไปใช้ตรงไหนถึงจะผ่านปริศนาของเกมซึ่งตัวเกมได้มีระบบป้ายสำหรับบอกใบ้ให้กับผู้เล่นอยู่ภายในเกม เพื่อให้การแก้ไขปริศนา

Image

Fit Health

แอปพลิเคชั่นประกอบไปด้วยวิธีการต่างๆในการออกกำลังกาย เช่น รายละเอียดรูปภาพและข้อมูลต่างๆในการออกกำลังกายของผู้ใช้อย่างถูกต้องการสร้างแอปพลิเคชั่นนี้เพื่อแสดงงานการศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อให้ได้สุขภาพที่แข็งแรงและแอปพลิเคชั่นนี้ที่สร้างขึ้นอาจทำให้ผู้คนส่วนใหญ่นั้นหันมาสนใจในเทคโนโลยีนี้มากขึ้น

Image

AR THAILAND HISTORICAL PARK

โครงการนี้จัดทำเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้เห็นและมีปฏิสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้างในอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยแอปพลิเคชั่น AR อุทยานประวัติศาสตร์ไทยนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์นั้นๆ และสถาปัตยกรรมต่างๆในลักษณะ 3 มิติ ที่สมจริงถูกต้องและคงไว้ซึ่งความงดงามตามแบบฉบับดั้งเดิมก่อนที่จะทรุดโทรมเป็นซากโบราณสถานดังในปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริง (Augmented Reality : AR) เมื่อผู้ใช้งานเรียกใช้งานแอปพลิเคชั่น AR แอปพลิเคชั่น AR อุทยานประวัติศาสตร์ไทยจะทำงานโดยเมื่อผู้ใช้งานอยู่ในพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์และใช้กล้องของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ติดตั้งแอปพลิเคชั่น AR อุทยานประวัติศาสตร์ไทยส่องไปยังสิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมนั้นๆแอปพลิเคชั่นจะแสดงสถาปัตยกรรมดั้งเดิมก่อนถูกทำลายขึ้นมา พร้อมทั้งสามารถแสดงข้อมูลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานได้

Image

ประวัติศาสตร์ไทย VR

โครงการนี้จัดทำเพื่อให้ผู้เล่นที่สนใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย โดยนำเสนอผ่านเกม 3 มิติ ในรูปแบบของโลกเสมือนจริง (Virtual Reality : VR) ซึ่งผู้เล่นจะได้รับบทเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์แต่ละยุคสมัย และดำเนินเรื่องตามประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์หากผู้เล่นจะผ่านไปยังยุคสมัยประวัติศาสตร์ถัดไปได้ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติภารกิจต่างๆที่อิงตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ยุคสมัยนั้นๆให้สำเร็จ อีกทั้งในเกมและภารกิจต่างๆจะมุ่งเน้นความเป็นไทย ความรัก ความสามัคคี และวัฒนธรรมไทยเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย พร้อมทั้งได้รับความเพลิดเพลินจากการเล่นเกม โดยเกมประวัติศาสตร์ไทย VR สามารถรองรับการเล่นบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile) และสามารถควบคุมการเล่นด้วย Joystick เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมมากขึ้น

Image

Dormitery for you

โครงการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการหอพักได้มีตัวช่วยในการบริหารจัดการหอพักที่สะดวกสบายใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้งานได้ทั้ง PC , MOBILE โดยผ่านทาง “เว็บเบราว์เซอร์” ฟังก์ชั่นการใช้งานมาตรฐาน คือ การแสดงข้อมูลห้อง การจดมิเตอร์น้ำ-ไฟ และฟีเจอร์ต่างๆครบถ้วน

Image

QR-Queueing-System

โครงการนี้ได้นำเสนอ “ระบบรอคิว” (QR Queueing System) สร้างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน ให้แก่บุคคลที่มีปัญหาเรื่องความเอหน่ายในการรอคิวเพื่อใช้บริการต่างๆและรับเปลี่ยนให้บริการมีความทันสมัย โดยผู้ใช้สามารถสแกน QR Code ผ่าน Application บนมือถือ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบได้ง่าย ว่ามีคิวก่อนหน้าคุณกี่คิวรวมทั้งระบบสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อมีคิวก่อนหน้าและแจ้งเตือนอีกครั้งเมื่อถึงคิวผู้ใช้ โดยจะบอกระยะเวลาในการรอของแต่ละคิวโดยประมาณ

Image

ท่องเที่ยวเมืองไทยสไตล์ VR

ปัจจุบันสื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น IOS Android เป็นต้น หรือหนังสือและงานเขียนต่างๆ แต่สื่อที่เป็นเกมโดยเฉพาะระบบ VR มีค่อนข้างน้อยซึ่ง VR เป็นนวัตกรรมการประมวลภาพในลักษณะเสมือนจริงกลุ่มผู้พัฒนาจึงนำการพัฒนาเกม ท่องเที่ยวเมืองไทยสไตล์ VR โดยใช้เทคโนโลยี VR เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับกับประสบการณ์แปลกใหม่ เช่น ผู้เล่นเสมือนอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวจริง มีภารกิจต่างๆ ให้ผู้ใช้ได้เล่นปฏิบัติภายในเกมและผู้เล่นสามารถ มีปฏิสัมพันธ์ ในลักษณะหยิบจับสิ่งของภายในเกมได้ เป็นต้น เกมท่องเที่ยวเมืองไทยสไตล์ VR พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ ร่วมกับ VR โดยใช้โปรแกรม Unity เป็นซอฟแวร์หลักในการพัฒนา และ 3D MAX ในการสร้างภาพ 3 มิติ ต่างๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยเกมท่องเที่ยวเมืองไทยสไตล์ VR สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Oculus Rift คือแว่น VR เพื่อใช้แสดงภาพ 3 มิติเสมือนจริง และ Oculus touch คืออุปกรณ์ เซนเซอร์ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถหยิบจับสิ่งของภายในเกมได้

Image

ห้องเรียนอัจฉริยะ

ในปัจจุบันนี้ในห้องเรียนยังใช้กระดาษเช็คชื่อกันในห้องเรียน หรือ การดูข้อมูลของนักเรียนผ่านทางสมุดพกและบางครั้งอาจประสบปัญหาการสูญหายของข้อมูล หรือ ตัวสมุด ทำให้เกิดปัญหาตามมา พวกเราจึงพัฒนา Application นี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคณะครู-อาจารย์และนักเรียนในการเก็บข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคณะ ครู-อาจารย์ ข้อมูลนักเรียนการสั่งการบ้านในชั้นเรียนการรับรู้ว่ามีการบ้านที่ต้องทำหรือในเรื่องการตรวจเช็คว่าใครขาดเรียนของนักเรียนการดูผลการเรียนของนักเรียนทำให้การติดต่อสื่อสารของอาจารย์และนักเรียนนั้นสะดวกสบายยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีในปัจจุบันในการใช้ Smartphone

Image

Aoi : Area of Interested

แอปพลิเคชั่น Area of Interested เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของโลกเสมือนจริงโดยทำงานผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือผนวกกับเซนเซอร์พื้นฐานของโทรศัพท์ ในการแสดงผลเป็นตำแหน่งมาร์คเกอร์และใช้จีพีเอสในการคำนวณหาระยะทางและทิศทางของตำแหน่งแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ฟังก์ชันมุมมองแบบด้านข้างกับมองแบบด้านบน สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ตำแหน่งสถานที่ได้โดยทำการลงทะเบียนกับแอปพลิเคชั่น

Image

แอปพลิเคชั่นเตือนภัย ICareU

1. สามารถขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานในบริเวณใกล้ๆ ได้
2. สามารถดูเหตุที่ถูกแจ้งพร้อมข้อมูลของเหตุ ที่แสดงบนแผนที่ในรูปแบบ Marker
3. สามารถแจ้งเหตุทั่วไปเพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือ เฝ้าระวังภัยซึ่งกันและกัน
4. สามารถติดต่อไปยังหน่วยงานในบริเวณใกล้ๆ ได้โดยตรงผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. สามารถกำหนดเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางในการช่วยเหลือของหน่วยงาน

Image

Ready’s Driver License

1. สามารถค้นหาสถานที่สอบด้วย GPS
2. สามารถอ่านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจราจรบนท้องถนน
3. สามารถทบทวนข้อสอบใบขับขี่
4. สามารถทำแบบทดสอบของการทำใบขับขี่และเรียกดูคะแนน
5. สามารถเล่นเกมจำลองการสอบใบขับขี่
6. สามารถเลือกดูวีดีโอของการสอบภาคปฏิบัติ

Image

Lantern Project

แอปพลิเคชั่น Lantern Project ทำงานโดยใช้คำสั่งเสียงเพื่อสนับสนุนผู้พิการทางสายตาในทุกการทำงานสามารถใช้คำสั่งเสียงสั่งการได้หมดและมีการตอบโต้เป็นเสียงกลับมาเพื่อบอกรายละเอียดผู้ใช้ แบ่งการทำงานแอปพลิเคชั่นเป็น 6 ฟังก์ชัน คือ ข่าว หนังสือเสียง วิทยุออนไลน์ เครื่องเล่นเพลง โทร และอรรถประโยชน์

Image

Computer Repair

1. ระบบสมัครสมาชิก
2. ระบบการเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. ระบบการเก็บข้อมูลพนักงาน
4. ระบบการสั่งซื้อสินค้า
5. ระบบออกใบเสร็จสินค้า
6. ระบบสั่งซื้ออุปกรณ์จากคู่ค้า
7. ระบบเคลมสินค้า
8. ระบบคลังสินค้า

Image

FIND MY DOGS

1. สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขของคุณได้
2. เมื่อสุนัขของคุณหายไป สามารถประกาศหาผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ หรือเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก
3. สามารถแจ้งพบสุนัขที่หายไปแก่เจ้าของผ่านระบบ QR Code
4. สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุย และเปลี่ยนความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขบนกระทู้ต่างๆ ของระบบได้
5. สามารถให้ความรู้ หรือข้อแนะนำเกี่ยวกับสุนัขได้

Image

P.K. SALEMAN

1. สามารถจัดการข้อมูลร้านค้า/สินค้า/พนักงานขาย
2. สามารถกำหนดร้านค้าที่ต้องการขาย
3. สามารถตรวจสอบสถานะสินค้า
4. สามารถตรวจสอบดูประวัติซื้อขายย้อนหลัง
5. สามารถเชื่อมต่อข้อมูล (Syncing) ข้อมูลจาก SmartPhone ไปยัง เว็บไซต์ (Web Site)
6. สามารถสแกน (QR Code) เพื่อเลือกร้านค้า

Image

Calculate Oil

App Calculate Oil คือแอปพลิเคชั่นที่ใช้คำนวณค่าน้ำมันในการเดินทางแบบคร่าวๆ เพื่อวางแผนก่อนเวลาเดินทาง โดยผู้ใช้ต้อง กรอกข้อมูล เลือกรถที่ใช้ ระยะทาง ราคาน้ำมันต่อลิตร โปรแกรมนี้ก็จะคำนวณมาให้

ประโยชน์ของ App Calculate Oil
1. แสดงราคาน้ำมันที่อัพเดททุกวัน
2. แสดงรายการเดินทางโดยรถยนต์ผ่านทาง Google Map ได้
3. ช่วยคำนวณการสิ้นเปลืองในการเดินทาง

Image

Tactical Health

1. ข้อมูลผู้ใช้งาน สามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวน้ำหนักส่วนสูงและอายุเพื่อใช้งานการคำนวณการกินและค่าคำนวณ BMI,BMR เป็นต้น
2. พลังงานที่ได้รับ สามารถเก็บข้อมูลของอาหารระบุเป็นตัวเลข หรือระบุชื่ออาหารที่รับประทานไปกี่จาน หรือกี่แคลอรี่ ก็สามารถระบุลงไปได้ภายในปุ่มนี้
3. พลังงานที่เผาผลาญไป สามารถเลือกกิจกรรมที่ออกกำลังกายมีพลังงานให้เลือกอยู่ข้างต้น และผู้ใช้สามารถเพิ่มกีฬา ที่ในแอปพลิเคชั่นไม่มีและยังสามารถ ลบ และแก้ไข้ข้อมุลกิจกรรมได้
4. บันทึกประจำวัน สามารถคำนวณ พลังงาน ที่ถูกใช้ไป เพื่อจะให้ดูว่าเราใช้ไปเท่าไรและเกินไปเท่าไร หรือเหลืออีกเท่าไรต่อวันที่เราสามารถรับประทานได้และยังสามารถลบข้อมูลที่กินได้ทิ้งทั้งหมด หรือจะเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อใช้ดูต่อในวันถัดไป

Image

Detection of Robot

1. สามารถแจ้งเตือนให้รับรู้ได้ หากการตรวจสอบจับนั้นหลุดการเชื่อมต่อ
2. สามารถใช้ในการดูแลตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของเป้าหมายหากเกิดเหตุอะไรขึ้นมา
3. สามารถเรียกดูประวัติการแจ้งเตือน เมื่อหุ่นยนต์หลุดจากการตรวจสอบเป้าหมาย
4. สามารถสั่งให้หุ่นยนต์เริ่มทำงานและหยุดการทำงานได้โดยผ่านโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ
5. สามารถตั้งค่ากำหนดเวลาให้หุ่นยนต์เริ่มทำงานและหยุดทำงานได้
6. สามารถค้นหาเป้าหมายได้ เมื่อหลุดจากการตรวจสอบโดยการค้นหาแบบสุ่ม

Image

กินยาตรงเวลาด้วย nMeMo

1. สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับยา
2. สามารถกำหนดตารางนัดหมายเพื่อพบแพทย์
3. สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือน
4. สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานย้อนหลัง
5. สามารถเชื่อมต่อข้อมูล (Syncing) ข้อมูลจาก Smart Phone ไปยัง Wearable (Smart Watch) ได้
6. สามารถแจ้งเตือนญาติผ่าน SMS พร้อมระบุพิกัด GPS เมื่อผู้ป่วยไม่ตอบสนองแอปพลิเคชั่น

Image

Custom Extreme Denim

1. สามารถถ่ายภาพและเลือกรูปภาพได้
2. สามารถนำรูปภาพมาตกแต่งได้
3. สามารถแชร์รูปภาพสู่โซเชียล
4. สามารถค้นหาร้านค้าบริเวณใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ท่านอยู่
5. สามารถจัดการข้อมูลของกางเกงยืน
6. สามารถหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษากางเกงยืนได้

Image

Car And Motobike Rent Service. (LongChao)

1. สามารถลงรายละเอียด แก้ไข บันทึก รายละเอียดของผู้ให้บริการได้
2. สามารถลงประกาศ แก้ไข ลบ บันทึก ข้อมูลของรถเช่าที่ลงประกาศได้
3. สามารถเรียกดูข้อมูลที่ลงประกาศแล้วได้
4. สามารถแก้ไข บันทึกข้อมูลสมาชิกได้
5. สามารถค้นหาประเภทรถที่ต้องการเช่าได้
6. สามารถดูรายละเอียดของผู้ให้เช่าและข้อมูลรถให้เช่าได้
7. สามารถติดต่อผู้ให้เช่าได้โดยตรงโดยการโทรศัพท์ หรือ ส่ง SMS

Image

THAILAND TRAFFIC REPORT (TTR)

1. สามารถแจ้งข่าวสารการจราจรได้
2. สามารถตรวจสอบสภาพการจราจรได้
3. สามารถค้นหาสถานที่สำคัญต่างๆ ได้
4. สามารถค้นหาเบอร์โทรติดต่อสำคัญได้
5. สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ได้
6. สามารถจัดการข้อมูลการรายงานเหตุการณ์ได้ เช่น ค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไขเหตุการณ์
7. สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานของสถานที่ต่างๆ ได้

Image

Elthe (โปรแกรมควบคุมหน้าจอ)

1. สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกันได้ เช่น ล็อกอินบอร์ด ควบคุมเมาส์
2. สามารถส่งไฟล์ หรือโฟลเดอร์กันระหว่างคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้
3. สามารถพูดคุยโต้ตอบกันระหว่างคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

Image

Calorie Calculate App

1. สามารถบอกแคลอรี่ของอาหารที่มีในแอปพลิเคชั่น
2. สามารถใช้งานบนระบบ Amdroid
3. สามารถคำนวณแคลอรี่ของอาหารได้
4. สามารถบอกร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียงผู้ใช้มากที่สุดได้
5. สามารถแสดงภาพรวมของผู้ใช้ในรูปแบบของกราฟ
6. สามารถรองรับการอัพเดทเมนูอาหารออนไลน์
7. สามารถจัดการข้อมูลเมนูอาหารได้ เช่น ค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข เป็นต้น

Image

Board Game

1. เพิ่มให้ผู้เล่นได้สนุกกับเกมแนว Tile Based Game
2. สร้างเกมที่มีประโยชน์ต่อเด็กๆ และเยาวชน
3. เพื่อศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างเกม
4. เพื่อต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่

Image

CSFirstAid

1. สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักสากล
2. สามารถค้นหาโรงพยาบาลและสถานพยาบาลได้รวดเร็ว
3. สามารถค้นหาอาหารต่างๆ และแนะนำสมุนไพรเพื่อใช้รักษาได้
4. สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพและข้อมูลส่วนตัวได้
5. มีปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุสามารถกดเพื่อขอความช่วยเหลือได้
6. มีจีพีเอสแสดงตำแหน่งปัจจุบันและโรงพยาบาลใกล้เคียง
7. สามารถใช้งานได้ในขณะไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Image

Carpark System

1. สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลสมาชิกได้
2. สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลพนักงานได้
3. สามารถกำหนดค่าบริการรายชั่วโมง รายวันได้
4. สามารถเก็บภาพรถยนต์ที่เข้าใช้บริการได้
5. สามารถบันทึกเวลาเข้า – ออกของรถยนต์ได้
6. สามารถคำนวณค่าบริการได้
7. สามารถสแกนบาร์โค้ดได้
8. สามารถค้นหาข้อมูลของสมาชิก และ รถยนต์ได้

Image

ระบบจัดการการสอบเข้าด้วย Image Processing

1. สามารถจัดการข้อมูลการสอบเข้าในแต่ละรอบได้
2. สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น ข้อมูลการสอบ ข้อมูลผู้เข้าสอบ ข้อมูลรายวิชาที่สอบ ข้อมูลสถานที่สอบ ฯลฯ
3. สามารถเรียกดูข้อมูลการสอบเข้าได้ เช่น ข้อมูลผู้เข้าสอบ ข้อมูลการสอบ เป็นต้น
4. สามารถบันทึกและตรวจสอบข้อมูลใบหน้าของผู้เข้าสอบด้วยระบบ Image Processing ได้
5. มีระบบการเช็ครายชื่อของผู้เข้าสอบในแต่ละห้องได้
6. ลดปัญหาในการสวมสิทธิ์การเข้าสอบได้ในระดับหนึ่ง

Image

GeniusTravelAdvisor

1. สามารถดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบ AR
2. สามารถค้นหาข้อมูลร้านอาหาร ที่พัก และที่ซื้อของ
3. สามารถค้นหาสถานที่ใกล้เคียง
4. สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในกรณีฉุกเฉิน
5. สามารถแสดงความคิดเห็น
6. สามารถให้คะแนนความประทับใจ
7. สามารถแบ่งปันข้อมูลสถานที่ที่สนใจ
8. สามารถตรวจสอบการใช้งานย้อนหลังได้

Image

ระบบบริหารร่างกายฤาษีดัดตนโดยใช้คินเน็ก

1. สามารถฝึกบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน อย่างถูกต้อง
2. สามารถฝึกบริหารได้ด้วยตนเองภายในที่พักอาศัย
3. ระบบมีภาพเคลื่อนไหวและคำอธิบายประกอบเพื่อให้ผู้เล่นทำความเข้าใจได้ง่าย
4. ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลการบริหาร เพื่อใช้ในการประเมินผู้เล่น

Image

You Know Around

1. สามารถหาสถานบันเทิงในระยะ 20 กิโลเมตร
2. สามารถเพิ่มเพื่อนผู้ใช้งานท่านอื่น
3. สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานแอปพลิเคชั่น
4. สามารถใช้ในการสนทนากับผู้ใช้งานท่านอื่นได้
5. สามารถแจ้งเตือนการติดต่อของผู้ใช้งานท่านอื่น
6. สามารถเพิ่มแก้ไขประวัติข้อมูลส่วนตัวได้
7. สามารถตั้งค่าการใช้งานบางอย่างของแอปพลิเคชั่น
8. สามารถใช้บนแอนดรอยด์ได้

Image

แอปการจัดการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาบน Mobile

1. สามารถดูวิชาที่อาจารย์แต่ละท่านสอนได้
2. สามารถเช็คชื่อนักศึกษาที่มาเรียนได้
3. สามารถให้คะแนนนักศึกษาที่มาเรียนได้
4. สามารถจัดการวิชาที่ต้องการของอาจารย์ได้
5. สามารถการจัดการนักศึกษาได้
6. สามารถแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูลได้
7. สามารถเลือกรายวิชาที่ต้องการได้
8. สามารถดูคะแนนของนักศึกษาได้