การติดตั้ง Bootstrap 3

Tel : 02-807-4594

ข่าว-กิจกรรม

Image

เขียนเมื่อ : 2016-06-10   ประเภท : กิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 โดยนำนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ทัศนศีกษา ณ บริษัทไทยเพรสซิเด้นฟู๊ด จังหวัดชลบุรี