Album

Tel : 02-807-4594

Album

กิจกรรมรับน้องปี 59

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดรับน้อง ให้รุ่นน้อง ได้รวมสนุกกันทุกๆ ปี ปีนี้พิเศษใส่ไข่ ไปเลย ^_^