การบูรณาการการเรียนการสอน

วิชา 532205 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ร่วมกับ วิชา 532119 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

วัดท่าไม้

วัดศาลาแดง

วัดราษฎร์บำรุง

วัดหนองพะอง


วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดนางสาว

วัดหนองแขม

วัดนิมมานรดี


วัดวงษ์ราภาราม

วัดเกาะจันทาราม